Курсове за зрелостници и кандидат-студенти
1. Разширен курс по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за зрелостен изпит
     Пълният курс по български език и литература е с обща продължителност 170 учебни часа. Занятията целят отлична успеваемост както в училище (тъй като оценките от 12. клас са балообразуващи), така и на зрелостните изпити.

     Изучаваният материал следва програмата на МОН за зрелостния изпит. В курса изцяло се преговарят учебният материал върху литературните произведения на изучаваните автори, книжовноезиковите норми на българския език и тяхното прилагане в практиката. Работи се върху създаване на самостоятелен интерпретативен и есеистичен текст, както и с текстове от различни комуникативни сфери съобразно формата на зрелостния изпит. Провеждат се 3 пробни изпита според Държавните образователни изисквания.
     Обучението се извършва в групи от 10 до 12 ученици, като всяко занятие обхваща по 5 учебни часа дневно. Общият брой на занятията е 36. В подготовката са включени 3 пробни (тренировъчни) изпита през месеците януари ‒ април.

     Учениците разработват теми върху творчеството на разглежданите автори както самостоятелно, така и под ръководството на преподавателя. На курсистите се предоставят 2 учебни помагала.

     Занятията са в неделя от 10.30 до 15.00 часа с една почивка. Откриването на учебната година е на 12.09.2021 г. (неделя) в 10.30 ч. Курсовете се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“ 13, кабинет 411.

     Целогодишната подготовка по Български език и литература обхваща 34 занятия по 5 часа или общо 170 учебни часа.

Таксата за обучение е: 2 вноски по 500 лв или 1000 лв обща годишна цена.

Таксите се заплащат в следните срокове:
      Първа вноска – при записване на ученик;
      Втора вноска – до 15. януари;

      При заплащане на цялата годишна такса в началото на учебната година се ползва 5% отстъпка.

2. Разширен курс по МАТЕМАТИКА за зрелостен изпит и кандидатстване във ВУЗ
     Пълният курс по математика е с обща продължителност 136 учебни часа. Занятията се провеждат в събота от 11.00 до 14.30 ч. в кабинет 404 с една почивка. Обучението се извършва в групи от 10 до 12 ученици. В подготовката са включени 3 пробни (тренировъчни) изпита по формата на ДЗИ.

     Учениците получават от Школата Ръководство по математика, в което учебният материал от 8 до 12 клас е разпределен по теми. Всяка тема включва теория и задачи за приложение, давани на ДЗИ. На курсистите се дават и домашни работи, които са в края на темите. След подробно изучаване на всички теми, се започва с тренировки на изпити от ДЗИ. Решават се и теми, давани в ТУ и СУ. Работи се отговорно по попълване на пропуски в знанията.

     Откриването на учебната година е на 18.09.2021 г. (събота) в 11.00ч. Занятията се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“ 13, кабинет 404.

     Целогодишната подготовка по Математика обхваща 34 занятия по 4 часа или общо 136 учебни часа.

Таксата за обучение е: 2 вноски по 420 лв или 840 лв обща годишна цена.

Таксите се заплащат в следните срокове:
      Първа вноска – при записване на ученик;
      Втора вноска – до 15. януари;

     При заплащане на цялата такса в началото на учебната година се ползва 5 % отстъпка.

     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес:
София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена).

     Работно време: от понеделник до петък: 9:00 – 17:00 часа; почивни дни - събота и неделя.