Курсове за 6. клас
Курс по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА и по МАТЕМАТИКА
(36 занятия по 4 часа)
     При започване на подготовката за НВО от 6. клас се получава цялостен завършен цикъл и поради това е за препоръчване. Подготовката е разпределена по теми, като всяка тема включва представяне на новите знания с приложението им в задачи за упражнение. Много от темите завършват с кратък тест за самостоятелна работа и с домашна работа.

     Учениците се обучават в малки групи под постоянен контрол на преподавателя. Домашните работи сe проверяват и оценяват. Часовете започват с коментар на допуснатите грешки.

     Занятията са по 4 учебни часа дневно (2 ч. по български език и литература и 2 ч. по математика) в неделя от 12.30 до 16.00 часа.

     След редовните часове е предвиден един учебен час за консултации по математика. Тези консултации се отнасят за учениците със затруднения при изпълнение на домашната работа.


     Задълбочената подготвка на учениците в 6. клас осигурява трайни знания и дава възможност да продължат обучението в седми клас без пропуски. По математика са подготвени практически задачи по модела, предложен от Програмата за международно оценяване на учениците при Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ‒ PISA (Programme for International Student Assessment).

     Откриването на учебната година е на 19.09.2021 г. (неделя) в     12 ч. Всички занятия са в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”,       ул. „Стара планина“ 13.

     През годината родителите се запознават с развитието и резултатите на децата си и получават информация по всички интересуващи ги въпроси на родителските срещи.

      Целогодишната подготовка по Български език и по Математика обхваща 144 учебни часа:
36 занятия по 2 часа или общо 72 учебни часа по БЕЛ + 36 занятия по 2 часа или общо 72 учебни часа по математика.

Таксата за обучение по единия предмет е: 2 вноски по 300 лв или 600 лв обща годишна цена.
Таксата за обучение по двата предмета е с отстъпка: 2 вноски по 450 лв или 900 лв обща годишна цена.

Таксите се заплащат в следните срокове:
      Първа вноска – при записване на ученик;
      Втора вноска – до 15. януари;

      При заплащане на цялата годишна такса в началото на учебната година се ползва 5% отстъпка.


     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес:
София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена).

     Работно време: от понеделник до петък: 9:00 – 17:00 часа; почивни дни - събота и неделя.