Курсове за кандидатстване след 7. клас

    СЪОБЩЕНИЕ
Школа „Софроний“ съобщава, че записва нови седмокласници в съботна група за подготовка за Национално външно оценяване. Подготвителният курс е 8 часа на ден и включва нови знания, упражнения върху тях и консултации. От месец февруари започват тренировъчните изпити по български език и литература и по математика. Учениците са в малки групи и под постоянен контрол, което гарантира качествена подготовка.
Разширена подготовка по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА и по МАТЕМАТИКА

1. Начален преговорен курс по български език и литература и по математика ‒ 5 дни по 6 часа
     Прави се основен преговор на изучения материал до 6. клас, тъй като голяма част от знанията се прилагат директно (без да има възможност да се преговарят) в 7. клас. Цената на курса по двата предмета с включен учебник за преговора по математика е 200 лв. Провежда се от 06.09.2021 г. до 10.09.2021 г.


2. Разширен курс по български език и литература и по математика
(37 занятия по 8 часа)
     Занятията целят отлична успеваемост и в училище, тъй като оценките от 7. клас са балообразуващи. Изключителен е контролът за степента на усвояване на новите знания. Това се прави в задължителните часове за самостоятелна работа след 13 часа. Ученици с пропуски се оставят след редовните часове на допълнителна инидвидуална работа (консултации). Домашните работи се проверяват и оценяват, като се прави поправка на по-трудните задачи и упражнения. Родителите получават информация за неизпълнени домашни работи от ученика. В подготовката са включени най-малко 6 тренировъчни изпита (по 3 за всеки предмет) след месец януари.

     Обучението се извършва в групи от 10 до 12 ученици. Курсовете са по 8 учебни часа дневно, в събота или неделя, като денят за занятията се избира от ученика. Подготовката следва учебната програма, но най-вече се работи върху практическото приложение на знанията.

     Провеждат се три родителски срещи с подробна информация за резултатите на учениците. Родителите се консултират и подпомагат при попълване на заявленията за избор на училище след изпитите.

     Предлага се и индивидуална подготовка, която се извършва от преподаватели с учебни материали на Школата в удобно за курсистите време.

     Откриването на учебната година за 7. клас е на 11.09.2021г. (събота) или съответно на 12.09.2021г. (неделя) в 8.00 ч. Занятията се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“13.


      Целогодишната подготовка по Български език и по Математика обхваща 37 занятия по 8 часа или общо 296 учебни часа + 3 пробни изпита по БЕЛ + 4 пробни изпита по математика.

Таксата за обучение по двата предмета е: 3 вноски по 600 лв или 1800 лв обща годишна цена.
Таксата за обучение по един предмет е: 3 вноски по 350 лв или 1050 лв обща годишна цена.

Таксите се заплащат в следните срокове:
      Първа вноска – при записване на ученик;
      Втора вноска – до 15. ноември;
      Трета вноска – до 15 февруари.

      При заплащане на цялата годишна такса в началото на учебната година се ползва 5% отстъпка.

     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес:
София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена).

     Работно време: от понеделник до петък: 9:00 – 17:00 часа; почивни дни - събота и неделя.