Специализирана школа за подготовка на кандидат-гимназисти и зрелостници

Разширена подготовка за външно оценяване
и кандидатстване след седми клас

2017 - 2018 учебна година

     ШКОЛАТА ПРОДЪЛЖАВА ЗАПИСВАНИЯТА ЗА РАЗШИРЕНИЯ ОСНОВЕН КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА.


     Изпитите в края на 7. клас са сериозна отговорност за ученика и родителя. Резултатите от тях определят пътя на всеки кандидат-гимназист. Учебният материал по български език и литература и по математика е обемист, поради което усърдната подготовка трябва да започне от рано и да продължи задължително през цялата учебна година.

     Отличното представяне на изпитите по български език и литература и по математика е необходимо условие за постъпване в елитните гимназии. Гаранция за това са както стабилните знания по двата предмета, така и тренирането на концентрацията на ученика за изпитите. А това се постига с усилена работа и упражнения под контрола на опитни педагози.

     Подготовката на седмокласниците в Школата се извършва в няколко етапа: 1) теоретичен, подкрепен с примери и упражнения, 2) часове за самостоятелна работа под ръководството на преподавател и 3) самостоятелна домашна работа, която се проверява и оценява. В резултат и учителят, и ученикът трябва да се убедят, че новите знания са усвоени и затвърдени. Ако ученикът е имал затруднения или е почувствал пропуски, той може да ползва часовете за индивидуална консултация след задължителното основно занятие. Така той ще навакса, без да се притеснява.

     В дългогодишния си опит преподавателският екип на Школата се е убедил, че това е най-ефикасния метод за отлично представяне на изпитите. За седмокласниците (с малки изключения) преди началото на учебната година винаги е необходим обстоен разширен преговор на материала, изучен до 6. клас, тъй като на външното оценяване често се предлагат задачи от него. Включването на ученика в този курс е препоръчително, понеже тези знания се прилагат и надграждат в 7. клас и всякакви пропуски са недопустими.

     1. Начален преговор по математика и по български език и литература върху материала до 6. клас.

     2. Разширен основен курс по български език и литература и по математика за 7. клас

          2.1. Обща характеристика на курса
          2.2. Организация на курса
          2.3. Време и място на занятията
          2.4. Обратна връзка с родителите
          2.5. Такса за обучение и отстъпки
          2.6. Допълнителна и текуща информация
          2.7. Записвания1. Начален преговор върху материала до 6. клас


          - по математика (15 часа)
          - по български език и литература (15 часа)

     Преговорните (уводни) занятия са по желание на родителите и учениците и се провеждат през м. септември преди началото на учебната година. Те подготвят ученика за основния курс по български език и литература и по математика и са за препоръчване. В тях се прави преговор на изучения материал по двата основни предмета до 6. клас включително, тъй като голяма част от тези знания се прилагат директно в 7. клас, без да има възможност да се преговарят и допълнително да се затвърждават. Курсовете са предназначени за всички ученици, които имат или показват различни пропуски, и целта им е да ги попълнят. Учениците получават специално подготвени от Школата учебни материали за преговор по съответния предмет.     Преговорният курс по математика продължава 5 дни по 3 учебни часа от 04.09.2017 г. до 08.09.2017 г. вкл. от 08.30 часа. Занятията се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“ 13 (виж на картата). Цената е 90 лв. с включен учебник за преговора.

     Преговорният курс по български език и литература се провежда от 04.09.2017 г. до 08.09.2017 г. вкл. от 08.30 часа. Занятията са в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“ 13 (виж на картата). Таксата е 90 лв.

     Записванията на нови курсисти за преговорните занятия се извършва в офиса на Школата на адрес: София, ул. Париж 11, ет.2, офис 4 (вход от безистена),
тел: +02 987 24 28; 0878 63 08 17, работно време 8.30 - 17.00 ч. (от понеделник до петък).

2. Разширен основен курс по Български език и литература
и по Математика за 7. клас


     2.1. Обща характеристика на курса

     Целогодишният курс по български език и литература и по математика е с обща продължителност 300 учебни часа. Занятията целят отлична успеваемост както в училище (тъй като оценките от 7. клас са балообразуващи), така и на изпитите за външно оценяване. Изучаваният материал следва учебната програма в 7. клас, а упражненията и самостоятелните работи са насочени към предстоящия годишен изпит.

     Подготовката и успеваемостта на всеки ученик се контролират на всеки етап от курса чрез подходящи тестовe. За учениците, които имат затруднения при изпълнение на самостоятелната работа, се организират допълнителни консултации в същия ден. Вътрешните тренировъчни („пробни“) изпити и тестовете се провеждат според Държавните образователни изисквания и формата на изпита.

     Новозаписаните курсисти правят в началото на годината (след завършване на преговорния курс на материала до 6. клас) тест за проверка на знанията. Този тест, на първо място, показва на преподавателя нивото на знанията на учениците. На второ място, родителите придобиват представа за пропуските, които са недопустими на външното оценяване. И на трето място, набелязват се конкретни мерки за попълване на установените непълноти в знанията. В случаите, когато тези пропуски са значителни, за учениците се определят извънредни учебни часове (от 15.00 до 16.30 ч. в събота и в неделя). По желание на родителите, известно време тези ученици имат възможност за допълнително индивидуално обучение

     Учениците получават от Школата помагала по математика и по български език и литература, както и други материали, свързани с учебния процес. Специално са подготвени и практически задачи по модела, предложен в Програмата за международно оценяване на учениците при Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ‒ PISA (Programme for International Student Assessment).     2.2. Организация на курса

     Обучението се извършва в групи от 10 до 12 ученици. Курсовете са по 8 учебни часа дневно, в събота или неделя, като денят за занятията се избира от ученика. Общият брой на задължителните часове е 150 часа по български език и литература и 150 часа по математика. В тези часове са включени пробните изпити, но не са отразени допълнителните консултации след редовните часове, които са бонус за учениците.

     Предлага се и индивидуална подготовка по математика за конкурсните изпити. Тази подготовка се извършва с преподаватели и учебни материали на Школата в удобно за курсистите време от понеделник до петък.

     Допълнителните консултации са след редовните учебни часове (от 15.00 до 16.30 ч.)

     В подготовката са включени най-малко 6 тренировъчни изпита (по 3 за всеки предмет) през месеците януари ‒ април.

     Годишното разпределение на занятията по дати е дадено по-долу и се получава при записването.

Примерно разпределение на съботните занятия ‒ 7. класПримерно разпределение на неделните занятия ‒ 7. клас     2.3. Време и място на занятията

     Откриването на учебната година за 7. клас е на 09.09.2017 г. (събота) или съответно на
10.09.2017 г. (неделя) в 8.00 ч. Занятията се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”,
ул. „Стара планина“ 13 (виж на картата по-долу).

     Занятията са в събота или неделя или в други неучебни дни от 8.30 до 15.00 ч., по 4 учебни часа за всеки предмет, както следва:
     От 8.30 ч. до 10.30 ч. е първият блок от 3 учебни часа с междучасие от 10.30 ч. до 11.00 ч.
     От 11.00 ч. до 13.00 ч. е вторият блок от 3 учебни часа с междучасие от 13.00 ч. до 13.30 ч.
     От 13.30 ч. до 15.00 ч. са часовете за самостоятелна работа (по един учебен час съответно по български език и литература и по математика).
     Допълнителните консултации за учениците, които срещат затруднения, са след 15.00 ч.     2.4. Обратна връзка с родителите

     През учебната година родителите се запознават с развитието и резултатите на децата си и получават информация по всички интересуващи ги въпроси предимно на родителските срещи. На последната от тях се получава и разяснение по процедурата за кандидатстване. След завършването на курса в края на годината се провеждат консултации за избор на училище и за попълване на формулярите за кандидатстване и класиране. Родителите се информират и при всяко отсъствие на ученик от занятия. Периодично се провеждат тестове и контролни работи, като резултатите от всички проверки се предоставят и на родителите.

     2.5. Такса за обучение и отстъпки

     Цената на един учебен час е 5,50 лв.

     Общата цена на целогодишната подготовка по двата предмета е 1500 лв. Заплаща се на три вноски както следва:

     Първа вноска - 500 лв - при записване;
     Втора вноска - 500 лв - до 15.11.2017 г.
     Трета вноска - 500 лв - до 15.02.2018 г.

     Цената за подготовка само по един предмет е 900 лв., които се внасят на три вноски съответно по 300 лв. в горните срокове.

     При заплащане на цялата такса в началото на учебната година се ползва 5 % отстъпка. При записване до 25.06.2017 г. се прави друга отстъпка в размер на 50 лв. и първата вноска е също 500 лв. При записване на двама близнаци, вторият заплаща само 50 % от таксата.

Не се заплащат учебниците и другите помагала, които учениците получават като бонус, а така също и индивидулните консултации и пробните тренировъчни изпити.

За допълнителна и текуща информация: тел.: +02 987 24 28; 0878 63 08 18
0888 63 08 17


Записвания на нови курсисти: ул. "Париж" № 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена).

(работно време: 8.30 – 17.00 ч.)Ръководител на школа “Софроний”                              

                                Живка Андреевска        © Школа "Софроний", 2016.