Преподаватели
Школа "Софроний" разполага с опитни преподаватели със забележително високи резултати на изпитите


     Екипът от преподаватели в школа „Софроний” залага на цялостното представяне на учебния материал с всички негови компоненти и особености. Обучението съчетава осъществяване на системна подготовка и премахване на пропуските, за което всеки ученик е наблюдаван и контролиран. Всички преподаватели в Школата са отговорни и доказани специалисти.


Живка Андреевска

Живка Жекова Андреевска

Завършила Математическия факултет на СУ. Обучила е стотици ученици със собствен стил. През 1999 година организира Школата за подготовка на ученици по математика, физика, български език и литература и история за конкурсни изпити. В момента основната дейност на тази школа е подготовка на кандидат-гимназисти и зрелостници по български език и литература и по математика.
Девиз: Няма лоши ученици, всеки ученик може да се организира за работа, ако е добре мотивиран и контролиран в своята дейност.


Тодор Сугарев

Тодор Здравков Сугарев

Преподавател по математика и физика. Завършил университета в гр. Санкт Петербург. Автор на публикации, учебници и сборници, има първи клас-квалификация. Обучил е стотици ученици, представили се достойно на конкурсни изпити. Ползва се с авторитет.Ангелина Миркова

Ангелина Ангелова Миркова

Завършила Българска филология в СУ ”Св. Климент Охридски” с втора специалност психология. Преподавател по български език и литература от 30 години. Отличен професионалист и специалист в работа с проблемни деца и приобщаването им към група. Ползва се с голямо уважение от ученици и родители.Славомир Томов

Славомир Николов Томов

Образование: Българска филология в СУ ”Св. Климент Охридски”. Допълнителна специализация: литературознание. Изготвил е няколко учебни помагала за Школата. Преподавател, който дава всичко от себе си за успеха на учениците. Работи еднакво резултатно със зрелостници, кандидат-студенти и седмокласници.Таня Банчева

Таня Минчева Банчева

Завършила СУ ”Св. Климент Охридски” със специалност Математика и информатика. Умее да поднася знанията по математика достъпно. Отличен професионалист, отнася се с любов и отговорност към учениците, успява да научи и тези, които се затрудняват.Надежда Шопова

Надежда Георгиева Шопова

Магистър по български език и литература. Разработва тестове и подготвителни курсове за зрелостни изпити по български език и литература. Развива познавателните способности на учениците. Работи успешно с ученици със специфични литературни интереси и способности.Богдан Дичев

Богдан Людмилов Дичев

Завършил специалността „Българска филология” в Софийския университет. През 2012 г. е защитил докторска дисертация върху комичното в литературата. Работи в столично училище и в школа за подготовка на седмокласници. Преподава с голяма отговорност за успеха на учениците и постига отлични резултати.