Курсове за НВО - 10. клас
     Нововъвените изпити след 10-ти клас са във връзка с приетия Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), който разделя гимназиалното образование на два етапа. Сега десети клас завършват ученици, които се обучават по новите учебни стандарти и програми.     Чл. 79 (1) от Наредба № 10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Изм. и доп. ДВ бр. 32 от 16.04.2019 г.: Учениците, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища, се приемат:
     1. в профилираните гимназии и в професионалните гимназии;
     2. в паралелките за профилирана подготовка или за професионална подготовка в средните училища.

     Чл. 81 (1): Приемането на учениците в XI клас се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване от Х клас.


     Десетокласниците ще полагат две задължителни „матури“ и други две ‒ по желание. НВО е по два задължителни предмета – по български език и литература и по математика. Изпитът по български език ще бъде тест от въпроси с избираем или свободен отговор, ще се създава и текст. По литература на изпита ще се дават български автори, изучавани от 8-ми до 10-ти клас включително. По математика изпитът ще бъде тест в комбинация с различни по вид и сложност задачи върху изучавания материал. След успешно завършен първи гимназиален етап, т.е. след завършен 10-ти клас, на учениците ще се издава удостоверение, а чрез изпитите по желание те ще могат да получат и сертификат за владеене на чужд език и дигитални умения.

     При оценяване на положените изпити ще се пишат точки, които няма да се превръщат в оценки. Тези резултати на учениците ще бъдат записани в Удостоверението за завършен първи гимназиален етап. В него ще влизат също средноаритметичните оценки по изучаваните предмети от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас, като скалата за преобразуване на годишните оценки от училище в точки е: 50 т. ‒ за шестица, 39 т. ‒ за петица, 26 т. ‒ за четворка и 15 т. ‒ за тройка. Обаче получаването на Удостоверение за завършен първи етап с приключването на 10-ти клас няма да е равно на средно образование и с него ученикът няма да може да продължи във висше училище. С него учениците, които желаят, могат да започнат работа – те са вече 16-годишни и образованието по-нататък не е задължително.

     Резултатите от националното външно оценяване ще дадат втори шанс на онези ученици, които след 7-ми клас са влезли в обединено училище до 10-ти клас, да продължат образованието си в друго профилирано или професионално училище до 12-ти клас.

     Във връзка с необходимостта от допълнителна подготовка по основните предмети за задължителното НВО
в края на 10-ти клас, Школа „Софроний“ организира


Пълна целогодишна подготовка по български език и литература
и по математика ‒ 10-ти клас


36 занятия по 6 часа = 216 часа + 4 пробни изпита
     Подготовката в този курс е по новите учебни стандарти и програми, като особено внимание се отделя на практическото приложение на знанията. Курсът е по 6 учебни часа дневно, в събота, на блок-часове: от 08.30 – 10.45 ч. и от 11.00 – 13.15 ч. Занятията целят също и отлична успеваемост в училище, като обучението се извършва в групи от 10 до 12 ученици. В подготовката са включени и 4 тренировъчни изпита (по 2 за всеки предмет по изискванията на образователния стандарт за НВО) през месеците февруари ‒ април.

     В разширената подготовка на десетокласниците през годината е завишен контролът върху усвояването на нови знания. Задължителните домашни работи се проверяват и оценяват ежеседмично.

     Откриването на учебната година за 10-ти клас е на 18.09.2021 г. (събота) в 8.00 ч. Занятията се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“ 13.


      Целогодишната подготовка по Български език и по Математика обхваща 216 учебни часа:
36 занятия по 3 часа или общо 108 учебни часа по БЕЛ + 36 занятия по 3 часа или общо 108 учебни часа по математика.

Таксата за обучение по двата предмета е: 3 вноски по 450 лв или 1350 лв обща годишна цена.
Таксата за обучение по единия предмет е: 3 вноски по 250 лв или 750 лв обща годишна цена.

Таксите се заплащат в следните срокове:
      Първа вноска – при записване на ученик;
      Втора вноска – до 15. ноември;
      Трета вноска – до 15. февруари.

      При заплащане на цялата годишна такса в началото на учебната година се ползва 5% отстъпка.

     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес:
София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена).

     Работно време: от понеделник до петък: 9:00 – 17:00 часа; почивни дни - събота и неделя.