За Школата
     Школа „Софроний” организира курсове за кандидат-гимназисти и зрелостници повече от 20 години. Учебният процес по български език и литература и по математика представлява цялостна подготовка, която прави учениците конкурентноспособни, знаещи и можещи.
     Обучението се извършва по стройна, многократно проверена методика, която включва самостоятелна работа в час под ръководството на преподавател. Предвидени са и индивидуални консултации след занятията.

     Занятията в Школата се извършват в групи до 12 ученици. Учебни дни са събота и неделя, като понякога се учи и в някои други почивни дни. Курсистите в Школата възприемат учебната информация с лекота, защото заниманията са интересни и пълноценни, изпълнени с динамика и активност. Знанията и свързаните с тях умения се усвояват максимално още в учебния час.

     Всяко занятие включва и самостоятелна работа под ръководството на преподавател. Курсистите попадат в най-добри условия за обучение и развитие: установените пропуски в знанията на всеки ученик се отстраняват и попълват, а основната част от учебното време се отделя за развитие на практическите умения, необходими за изпитите.

     Учебният материал в 7. клас се поднася в задълбочен, сериозен, но напълно достъпен вид. Курсистите ползват учебни помагала, разработени в Школата и проверени в обучението. В часовете за консултации много отговорно се работи с ученици, които срещат затруднения или изостават поради пропуски в знанията.

     Школата провежда пълен курс на подготовка, съобразен с учебната програма, образователните стандарти и изискванията за годишния изпит. На всяко занятие се осъществява последователност в надграждането на знанията, работи се върху усъвършенстване, задълбочаване и затвърждаване на преподадения материал. За да се поставят в конкурентна обстановка, на курсистите от 7. клас се предлагат и упражнения с практическа насоченост, за които е необходимо задълбочено мислене и известна изобретателност при прилагане на придобитите знания и умения. Специално предвидените няколко тренировъчни („пробни”) изпита проверяват знанията и уменията в обстановка, близка до реалната. По този начин учениците получават нужната увереност на конкурсния изпит.

     В приетия Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), който разделя гимназиалното образование на два етапа, е въведено задължително национално външно оценяване (НВО) по български език и литература и по математика в 10-ти клас. То трябваше да се проведе за първи път в края на учебната 2019/2020 година и измерва по новите образователни стандарти придобитите знания и умения за целия първи гимназиален етап, т.е. включва учебния материал от 8-ми до 10-ти клас.

     Във връзка с необходимостта от допълнителна подготовка по основните предмети за задължителното НВО в края на 10-ти клас, Школа „Софроний“ организира курсове за пълна целогодишна подготовка по български език и литература и по математика за 10-ти клас.

     В Школа "Софроний" се организират курсове по български език и по математика за кандидат-студенти и ученици от 11. и 12. клас. Учебните програми на курсовете за зрелостници са съобразени с изискванията на съответните матури и конкурсни изпити.